Naam Munten Grondstoffen Diamanten Tevredenheid Tevredenheid per vakje Grootte Rangpunten
Steentijd
Zandpad 0 0 0 0 0 1x1 2
Bronstijd
Pad 20 30 0 5 5 1x1 2,5
Ijzer tijd
Grindweg 50 75 0 10 10 1x1 4
Geplaveideweg 0 0 10 25 25 1x1 4
Vroege middeleeuwen
Kasseienweg 100 300 0 15 15 1x1 10
Hoge middeleeuwen
Ruw geplaveide weg 300 700 0 20 20 1x1 20
Naam Munten Grondstoffen Diamanten Tevredenheid Tevredenheid per vakje Grootte Rangpunten
Late middeleeuwen (geen nieuwe wegen)
Koloniale tijd
Geplaveide laan 900 2400 0 25 25 1x1 50
Bakstenenweg 0 0 12 45 45 1x1 50
Industriele tijd
Klinkerweg 1800 4500 0 30 30 1x1 100
Progressieve tijd
Geasfalteerde weg 10000 25000 0 0 0 2x2 600
Promenade 2500 6580 0 35 35 1x1 150
Avenue 0 0 18 60 15 2x2 600
Naam Munten Grondstoffen Diamanten Tevredenheid Tevredenheid per vakje Grootte Rangpunten
Moderne tijd
Snelweg 12500 35000 0 10 2,5 2x2 1000
Steegje 3200 9000 0 40 40 1x1 250
Postmoderne tijd
Boulevard 12500 35000 0 20 5 2x2 1600
Voetgangerspad 3200 9000 0 45 45 1x1 400
Hedendaagse tijd (geen nieuwe wegen)
Morgen (geen nieuwe wegen)
Naam Munten Grondstoffen Diamanten Tevredenheid Tevredenheid per vakje Grootte Rangpunten
Toekomst
Pad op zonnepanelen 10000 25000 0 90 90 1x1 1600
Wegen op zonnepanelen 40000 100000 0 40 10 2x2 6400
Arctische Toekomst
Arctische zijweg 19200 48000 0 120 120 1x1 2400
Arctische straat 76800 192000 0 60 15 2x2 9600
Oceanische Toekomst
Metalen voetgangerspad 40000 75000 0 150 150 1x1
Watersnelweg 150000 350000 0 75 18,75 2x2
Oceanische gracht 0 0 35 100 25 2x2
Oceanisch trottoir 0 0 20 200 200 1x1
Virtuele Toekomst
Energiezuinige weg 50000 90000 0 175 175 1x1
Geluidswerende snelweg 180000 400000 0 90 22,5 2x2