Instruktioner:
1. Find de varer du vil handle. 2. Indsæt antal varer du har behov for. 3. Se prisen.

Tidsalder Billeder Varer Bedre lavere alternativ Bedre højere alternativ Resultat Antal Ratio pris / 24 timer
Bronzealder: Sten, Tømmer, Marmor, Farvestof, Vin 400/400
Jernalder: Kalksten, Ibenholt, Jern, Stof, Smykker 800/800
Tidlig middelalder: Kobber, Granit, Alabast, Guld, Honning 1600/1600
Højmiddelalder: Teglsten, Reb, Salt, Tørrede Urter, Glad 3200/3200
Senmiddelalder: Basalt, Messing, Silke, Talkumpudder, Krudt 6400/6400
Kolonitiden: Papir, Kaffe, Metaltråd, Porcelæn, Tjære 9600/9600
Industritiden: Gummi, Koks, Tekstiler, Hvalolie, Gødning 12800/12800
Den progressive æra: Asbest, Benzin, Maskindele, Blik, Sprængstoffer 16000/16000
Moderne Æra: Jernbeton, Færdigretter, Smagsstoffer, Emballage, Luksusmaterialer 19200/19200 (*)
Den postmoderne tidsalder: genanvendelige ressourcer, Stål, Halvledere, Industrifilter, Genomdata 24000/24000 (*)
Nutiden: Elektromagneter, Gas, Plastik, Robotter, Biometriske Data 28800/28800 (*)
Morgendagen: Gennemskinneligt beton, Intelligente materialer, papirbeton, Konserveringsmidler, Ernæringsforskning 33600/33600 (*)
Fremtiden: Bio-geokemiske data, Renset vand, Alger, Superleder, Nanopartikler 40000/40000 (*)
Arctic Future: Nanowire, Transester Gas, A.I. Data, Paper Batteries, Bioplastics 46800/46800 (*)
Oceanic Future: Artificial Scales, Biolight, Corals, Pearls, Plankton 51600/51600 (*)
Virtual Future: Tea silk, Nanites, Data Crystals, Cryptocash, Golden Rice 64000/64000 (*)


Version 4.6